07-410 Ostrołęka
ul. Kamieńskiego 5
tel/fax 29-764-52-81


STACJA KONTROLI POJAZDÓW


DZIAŁ SAMOCHODOWY
07-410 Ostrołęka ul. 11 Listopada 20, tel.29-764-21-94
czynne w godzinach 7-18

wykonuje usługi:

* Badania techniczne samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5t oraz motocykli. *

* Badania techniczne samochodów zasilanych gazem *

* Przeglądy okresowe samochodów osobowych *

* Naprawy samochodów osobowych *

* Zabezpieczenia antykorozyjne *