07-410 Ostrołęka.
ul. Kamieńskiego 5
tel/fax 29-764-52-81

Centrum jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu etapu praktycznego kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania, a także zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Centrum prowadzi działalność w zakresie:
* OBRÓBKI METALI *
* PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH *
* DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ I NAPRAWY POJAZDÓW *
* KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH I SZKOLENIA ZAWODOWEGO *


Centrum Kształcenia Praktycznego oferuje młodzieży i osobom dorosłym z całego powiatu ostrołęckiego odbywanie zajęć praktycznych oraz szkoleń w formach kursowych. CKP posiada bazę lokalową i doświadczoną kadrę przygotowaną do kształcenia uczniów w następujących zawodach:
* ELEKTRONIK *
* ELEKTRYK *
* ELEKTROMECHANIK *
* ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH *
* MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH *
* MECHATRONIK *
* SPAWACZ *
* KOWAL *
* KRAWIEC *

* NAUKA JAZDY SAMOCHODEM DLA ZAWODÓW WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ *

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE OKE W ZAWODACH:
* ELEKTRYK *
* ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH *

Możliwe jest prowadzenie szkoleń w innych zawodach bądź specjalnościach o profilu technicznym po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania. Centrum Kształcenia Praktycznego jest zlokalizowane w odległości ok. 300 m od dworca PKS w Ostrołęce, umożliwia to dogodny dojazd osobom korzystającym z oferty szkoleniowej. Zapraszamy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z powiatu ostrołęckiego do współpracy w kształceniu zawodowym uczniów.