07-410 Ostrołęka
ul. Kamieńskiego 5
tel/fax 29-764-52-81